no-img
سامنتا

انواع عملگرها در PHP


سامنتا
دوره های پیشنهادی

ادامه مطلب

انواع عملگرها در PHP


فایل ویدیویی این آموزش بصورت کاملا فارسی و با کیفیت بالا اضافه شد میتوانید خرید کنید 

عملگرها چیستند ؟

ساده ترین پاسخ را میتوانید در جمله ی " 4+5 مساوی هست با ۹ "  پیدا کنید . در این جمله  اعداد ۵ و ۴ عملوند و علامت + یا به اصطلاح جمع کردن ، عملگر میباشد .

PHP از انواع عملگر ها پشتیبانی میکند که در لیست زیر آمده اند :

  • عملگرهای محاسباتی
  • عملگرهای مقایسه ای
  • عملگرهای منطقی
  • عملگرهای انتسابی
  • عملگرهای شرطی

با نام عملگرها در php آشنا شدیم و بهتره که بریم سراغ توضیح هرکدام از آنها :

عملگرهای محاسباتی در PHP

وظیفه انجام عملیات ریاضی روی اعداد گونان را دارند که در جدول زیر میتوانید شرح هرکدام و نتیجه ای که بدست میدهد را مشاهده کنید

فرض کنید A عدد ۱۰ و B عدد ۲۰ هست

عملگرتوضیحمثال 
+برای جمع کردن دو عملوندA+B=30
عملوند اولی را از دومی کم میکندB-A=10
*دو عملوند را در هم ضرب میکندA*B=200
/عملوند اول را بر دومی تقسیم میکندB/A=2
باقیمانده ی تقسیم عملوند اول را بر دومی مشخص میکندB%A=0
++یک واحد بر عملوند اضافه میکند A++=11
یک واحد از عملوند کم میکندA–=9

عملگرهای مقایسه ای :

همانگونه که از نام این عملگر ها پیداست برای مقایسه کردن عملوند های مختلف به کار میرود 

نام عملوندتوضیحمثال
==برابر بودن دو عملوند را بررسی میکند و نتیجه ی درست و غلط را برمیگرداندA==B درست نیست
!=نابرابری دو عملوند را مقایسه میکند درصورتی که دو عملوند مقدار نابرابری داشته باشند مقدار درست را برمیکرداندA != B درست هست
>بررسی میکند که عملوند سمت راست بزرگتر از عملوند سمت چپ هست یا نه !A < B درست میباشد
<بررسی میکند که عملوند سمت راست کوچکتر از عملوند سمت چپ هست یا نه !A > B درست نیست
>= همانند دو عملگر بالا عمل میکند با این تفاوت که در صورت مساوی بودن دو عملوند نیز مقدار صحیح بر برمیگردانددو مثال بالا
<=همانند دو عملگر بالا عمل میکند با این تفاوت که در صورت مساوی بودن دو عملوند نیز مقدار صحیح بر برمیگرداندهمانند مثال بالا

عملگرهای منطقی :

عملگرهای منطقی ، عملیات کامپیوتری منطقی که در مدارهای منطقی و الکترونیک بیشتر آنها را شنیده ایم هستند .

در جدول زیر به عملگرهای منطقی که توسط زبان برنامه نویسی php پشتیبانی میشود اشاره میکنیم : 

عملگرتوضیحات مثال
andاگر هر دو عملوند یک مقدار true باشند مقدار true و اگر هر دو مقدار عملوند false باشد نتیجه false خواهد بود (A and B) is true.
orاگر فقط یکی از عملگرها یا هردوی آنها true باشد مقدار true بازگردانده میشود در غیر اینصورت false برگردانده میشود(A or B) is true
&&اگر مقدار هر دو عملوند غیر از صفر یا false نباشد مقدار true بازگردانده میشود (A && B) is true
||اگر مقدار هر دو عملوند یا فقط یکی از آنها صفر یا false نباشد مقدار true بازگردانده میشود(A || B) is true
!این عملگر برعکس موجودیت عملوند را برمیگرداند یعنی اگرعملوند true باشد false برمیگرداند و برعکس .!(A && B) is false

عملگرهای انتسابی : 

عملگرهای انتسابی پشتیبانی شده توسط زبان برنامه نویسی php در جدول زیر آمده اند : 

عملگرتوضیحاتمثال
=عملگر انتساب میباشد و مقادیر موجود در سمت راست را در عملوند سمت چپش میریزد C = A + B در این مثال مقدار C برابر با A+B هست
=+عملوند سمت راست این عملگر با خودش و مقدار سمت چپ جمع میشود و در خودش ریخته میشود مثال را ببینیدC += A یعنی مقدار جدید C برابر است با مقدار قبلی C به علاوه ی A
=-توسط این عملگر ، عملوند سمت راست از عملوند سمت چپ کسر میشود و در مقدار عملوند سمت چپ بروز میشود مثال را ببینیدC -= A یعنی مقدار جدید C برابر است با کسر مقدار A از مقدار قدیمی C
=*توسط این عملگر ، مقدار عملوند سمت چپ با مقدار عملوند سمت راست ضرب میشود و در مقدار سمت چپ ریخته میشودC *= A یعنی مقدار فعلی C در A ضرب میشود و در C ریخته میشود
=/مقدار فعلی عملوند سمت چپ تقسیم بر عملوند سمت راست میشود و در مقدار سمت چپ ریخته میشودC /= A یعنی C کنونی تقسیم بر A و حاصل را در C بریزد
=%باقیمانده ی تقسیم عملوند سمت چپ در مقدار عملوند سمت راست در عملوند سمت چپ ریخته شود C %= A  یعنی باقیمانده ی تقسیم C بر A در C ریخته شود و بروز شود

عملگرهای شرطی در PHP : 

عملگر دیگری در php وجود دارد به نام عملگر شرطی ، این اولین ارزیابی یک عبارت میباشد که نتیجه ی true و یا false بودن آن باعث اجرای یکی از دو حالت ، نوشته شده برای آن میباشد . شما با درک کردن مثال زیر میتوانید به کاربرد این عملگر پی ببرید 

عملگرتوضیحاتمثال
 : ? عملگر شرطی If Condition is true ? Then value X : Otherwise value Y

دسته بندی عملگرهای PHP

تمام عملگرهایی که در بالا به آنها اشاره کردیم میتوانند در دسته بندی زیر جای بگیرند : 

  • عملگرها با پیشوند یگانه ، که تنها دارای یک عملوند دارند و روی آن نیز تاثیر میگذارند
  • عملگرهای باینری ، که دو عملوند دارند و عملیات گوناگون ریاضی را روی آنها انجام میدهند 
  • عملگرهای شرطی که دو یا سه عملوند دارند و عملیات مقایسه را روی آنها به انجام میرسانند
  • عملگرهای انتسابی که معمولا یک مقدار را در یک عملوند میریزند

 
موضوعات :
آموزش PHP

درباره نویسنده

پشتیبانی سامنتا 84 نوشته در سامنتا دارد . مشاهده تمام نوشته های

پرسش و پاسخ این آموزش


یک پاسخ به “انواع عملگرها در PHP”

  1. سلام خیلی خوب بود تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *