no-img
سامنتا

قواعد دستوری پایتون


سامنتا
دوره های پیشنهادی

ادامه مطلب

قواعد دستوری پایتون


زبان برنامه نویسی پایتون در قواعد شباهت بسیاری به زبان های C , perl  و جاوا دارد . به هر حال تمام زبان ها قواعد دستوری خاص خود را دارند که باید فراگرفت .پایتون نیز قواعد مخصوص خود را داراست . 

اولین برنامه ی پایتون 

بیایید برنامه ها را در حالت های مختلف برنامه نویسی اجرا کنیم ! 

برنامه نویسی حالت تعاملی 

صدا کردن مفسر پایتون بدون فراخوانی یک فایل حاوی اسکریپت پایتون :

$ python
Python 2.4.3 (#1, Nov 11 2010, 13:34:43)
[GCC 4.1.2 20080704 (Red Hat 4.1.2-48)] on linux2
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

خط زیر را در prompt  پایتون تایپ کنید و اینتر بزنید 

>>> print "Hello, Python!"

اگر شما از نسخه های جدید پایتون استفاده میکنید باید رشته ای که میخواهید print شود را داخل پرانتز قرار دهید . 

نتیجه ای که مشاهده خواهید کرد به شکل زیر خواهد بود 

Hello, Python!

برنامه نویسی حالت  اسکریپت 

در این حالت برعکس ، حالت قبلی شما بایستی مفسر پایتون را فراخوانی کنید و اسکریپت ها را از درون فایلی با فرمت .py بخواهید 

مثلا محتویات فایلی به اسم test.py را به شکل زیر  بسازید

print "Hello, Python!"

ما فرض میکنیم که مفسر پایتون را در PATH  تعریف کرده اید ، برنامه را از طریق کد زیر اجرا کنید 

$ python test.py

نتیجه باید اینگونه باشد : 

Hello, Python!

بیایید یک روش دیگری برای اجرای کدهای پایتون را امتحان کنیم . فایل test.py  را به شکل زیر ویرایش کنید 

#!/usr/bin/python
print "Hello, Python!"

ما فرض میکنیم مفسر شما درون /usr/bin قرار گرفته است حالا کدهای زیر را تایپ کنید 

$ chmod +x test.py # This is to make file executable
$./test.py

نتیجه : 

Hello, Python!

شناسه ی پایتون 

شناسه یا identifier  در پایتون یک شناسه برای متغیرها ، توابع ، کلاس ها یا اشیا دیگر هست . هر شناسه میتواند شامل تمام حروف بزرگ و کوچک انگلیسی یا اعداد یا _ باشد . 

پایتون اجازه ی استفاده از برخی کاراکتر ها مثل @, $, و % را برای استفاده در شناسه ها نمیدهد . زبان برنامه نویسی پایتون به کوچک و بزرگ بودن حروف حساس هست . 

بنابراین Samenta و samenta دو شناسه ی جدا در پایتون هستند . 

قواعد نام گزاری شناسه ها در پایتون : 

  • نام کلاس باید با حرف بزرگ شروع شود . تمام شناسه های دیگر با حرف کوچک شروع میشودند
  • وقتی شناسه با یک _ شروع شود نمایش میدهد که شناسه private هست
  • وقتی شناسه با دو _ یعنی __ شروع شود نمایش شدن private بودن آن هست 
  • اگر شناسه با دو _ تمام شود ( __ ) نشان میدهد که توسط شناسه توسط زبان تعریف شده است 

لغات رزرو شده در پایتون 

لیست زیر لغات کلیدی پایتون را نشان میدهد . شما نمیتوانید از آنها در برنامه نویسی استفاده کنید 

AndexecNot
Assertfinallyor
Breakforpass
Classfromprint
Continueglobalraise
defifreturn
delimporttry
elifinwhile
elseiswith
exceptlambdayield

 

خطوط و تورفتگی ها در پایتون

پایتون برای تعریف بلاک کلاس ها و توابع از پارانتز استفاده ای نمی کند . بلاک ها توسط تورفتگی ها مشخص میشوند که به شدت مهم هستند و باید رعایت شوند 

تعداد فاصله ها در تورفتگی ها متغیر هست ولی در همه ی حالت ها ، درون بلاک باید یک دست و به یک اندازه فاصله داشته باشند 

برای نمونه :

if True:
    print "True"
else:
  print "False"

به هر حال کدهای زیر خطا تولید میکند ! :

if True:
    print "Answer"
    print "True"
else:
    print "Answer"
  print "False"

بنابراین ، تمامی خطوط درون بلاک باید به یک اندازه فاصله از ابتدای شروع بلاک  داشته باشند .  مثال زیر موضوع را بهتر نشان خواهد داد 

توجه : سعی نکن هم اکنون کدهای منطقی درون مثال ها را درک کنید زیرا اینجا فقط باید آموزش بلاک بندی و خطوط در پایتون را باید یاد بگیرید

#!/usr/bin/python
import sys
try: # open file stream file = open(file_name, "w")
except IOError: print "There was an error writing to", file_name sys.exit()
print "Enter '", file_finish,
print "' When finished"
while file_text != file_finish: file_text = raw_input("Enter text: ") if file_text == file_finish: # close the file file.close break file.write(file_text) file.write("\n")
file.close()
file_name = raw_input("Enter filename: ")
if len(file_name) == 0: print "Next time please enter something" sys.exit()
try: file = open(file_name, "r")
except IOError: print "There was an error reading file" sys.exit()
file_text = file.read()
file.close()
print file_text

حالت چند خطی 

حالت ها در پایتون ، بطور معمول با شروع خط جدید تمام میشود . در ضمن پایتون این اجازه را به برنامه نویسان داده است ادامه ی خط خود را با \ مشخص کنند . یعنی وقتی در آخر خطی علامت \ قرار میگیرد یعنی این خط تمام نشده است و ادامه ی ان در خط بعدی هست 

total = item_one + \
        item_two + \
        item_three

حالت ها درون [], {} یا () قرار میگیرد و دیگر نیازی به خطوط نیست مانند 

days = ['Monday', 'Tuesday', 'Wednesday',
        'Thursday', 'Friday']

کوتیشن در پایتون 

پایتون از تک کوتیشن ( ' ) جفت کوتیشن ( " ) و سه کوتیشن (''' یا """) پشتیبانی میکند و برای مقدار دهی رشته ها استفاده میشود به مثال زیر دقت کنید

word = 'word'
sentence = "This is a sentence."
paragraph = """This is a paragraph. It is
made up of multiple lines and sentences."""

Comment یا توضیحات در پایتون 

توضیحات قسمت هایی از کد هستند که اجرا نمیشوند . در پایتون برای درج یک comment یا توضیح بین کدها از علامت # استفاده میشود بدین معنی که تمام موارد بعد از آن توضیح محسوب میشود و اثری در برنامه ندارند 

#!/usr/bin/python
# First comment
print "Hello, Python!" # second comment

نتیجه ی اجرای خطوطی بالا باید بصورت زیر باشد 

Hello, Python!

شما میتوانید توضیحات را در یک خط واحد که همزمان عملیات برنامه نویسی نیز انجام میگیرد بنویسید 

name = "Madisetti" # This is again comment

شما میتوانید توضیخات چند خطی به شکل زیر بنویسید 

# This is a comment.
# This is a comment, too.
# This is a comment, too.
# I said that already.

استفاده از خط Blank یا خالی در پایتون

یک خط که شامل فضای خالی ، یا حتی با وجود comment یا توضیحات درون آن ، که بعنوان خط خالی شناخته میشود ، پایتون این خط را کاملا نادیده میگیرد 

در برنامه نویسی حالت تعاملی (مفسر تعاملی ) شما باید یک خط فاصله برای قسمت های چند خطی اضافه کنید که بعنوان اتمام آن چندخط استفاده میشود .

منتظر ماندن برای ورودی کاربر 

خط زیر صفحه ی prompt را نمایش میدهد ، و متن Press the enter key to exit را نمایش میدهد در حقیقت برنامه منتظر وارد کردن یک کلید از طرف کاربر میماند

#!/usr/bin/python
raw_input("\n\nPress the enter key to exit.")

علامت های  "\n\n" برای ایجاد دو خط قبل از رشته ی مورد نظر استفاده میشود . وقتی کاربر یک کلیدی را بزند برنامه خاتمه می یابد . 

حالت های مختلف در یک خط 

علامت سیمیکلن ( ; ) این اجازه را به شما میدهد که در یک خط چند حالت مختلف را داشته باشید . توجه داشته باشید که یک بلاک جدید کد ایجاد میشود . 

import sys; x = 'foo'; sys.stdout.write(x + '\n')

 
موضوعات :
پایتون

درباره نویسنده

پشتیبانی سامنتا 84 نوشته در سامنتا دارد . مشاهده تمام نوشته های

پرسش و پاسخ این آموزش


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *